Chia sẻ Dược Liệu Ba Vì – Tác dụng phụ của Dược liệu Xuyên tâm liên Xuyên tâm liên là một loại thuốc quý nhưng sử dụng không đúng cách sẽ dẫn đến những tác dụng phụ nguy hiểm. Cảnh báo những tác dụng phụ của Xuyên tâm liên khi sử dụng không đúng cách