Đầu năm truyền thống đi lễ chùa cầu may mắn không còn quá xa lạ với người Việt Nam. Vậy trong những ngày đầu năm bạn đã tìm được những địa điểm nào cho dịp lễ đầu năm chưa? Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu các lễ lội chùa đầu năm gần Hà Nội.