Đời sinh viên thật ngắn gủi, bức ảnh kỷ yếu chính là những khoảng khắc lưu giữ cuối cùng của 4 năm học, những kỷ niệm buồn vui. Không chỉ chụp ở các địa điểm thân quen như Văn Miếu, Hoàng Thành Thăng Long,… ảnh dã ngoại một lựa chọn tuyệt vời. Chụp ảnh dã