Bạn được xếp gia cho lập kế hoạch du lịch cho công ty đi trong vòng 1 ngày. Bạn đang phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu, cần những gì để lập kế hoạch du lịch? Hôm nay Công ty Cổ phần Thương Mại và phát triển du lịch Ba Vì sẽ chia

Lên kế hoạch du lịch phụ thuộc vào bản chất của chuyến đi: đi ngắn ngày hay dài ngày. Lập kế hoạch du lịch ngắn ngày và dài ngày khác hoàn toàn  so với chuyến đi công tác. Chuyến đi công tác bạn không cần lên lịch, chỉ đợi đến ngày và đi. Còn lập