Suối Thác tại Khoang Xanh – Suối Tiên Khu tạo sóng – bể bơi ngoài trời Trượt Patin tại Khoang Xanh Động Âm Cung Tắm bùn khoáng Đu quay max air Giao lưu văn nghệ tại Khoang Xanh Động trượt tuyết Setup bàn ăn tại nhà hàng Khoang Xanh