Giới thiệu khu di tích K9 Ba Vì nơi gìn giữ thi hài của Bác Du lịch Ba Vì giới thiệu đồi Đá Chông K9 Ba Vì , thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Đây là địa điểm nơi gìn giữ thi hài của Bác Hồ từ 1969 – 1975 còn gọi là Khu