Hội Đả Ngư ở Ba Vì được tổ chức vào ngày 15/9 hàng năm, bắt nguồn từ một truyền thuyết về lần Đức Thánh Tản kéo vó trên sông Tích. Cứ mỗi năm tới ngày này người dân nơi đây lại tụ tập đông đủ tại 2 bên bờ sông để cùng nhau tham gia vào