Đừng lãng phí tuổi trẻ – Tuổi trẻ hãy cứ đi khi còn có thể Đừng lãng phí tuổi trẻ lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Đó là quãng thời gian nhiều kỉ niệm nhất mà ai trong cuộc đời khi đã trải qua lứa tuổi ấy mà không hoài niệm, mà khi nghĩ về nó