Năm học mới đã bắt đầu, nhà trường, thầy cô, phụ huynh học sinh đang lên dần kế hoạch tổ chức các buổi du lịch vào những ngày nghỉ lễ. Điều băn khoăn của người tổ chức không biết sẽ chọn địa điểm nào để các cháu vừa vui chơi, học tập và có những