Làng Văn Hoá du lịch các dân tộc Việt Nam một điểm đến khám phá hấp dẫn vào ngày cuối tuần cho mọi người. Nhưng không hẳn ai cũng biết về nơi đây, nhiều bạn hỏi có gì hay ở Làng Văn Hoá? Làng Văn Hoá ở đâu? Tiền vé như thế nào? Hôm nay