Kinh nghiệm du lịch vườn xương rồng – du lịch vườn quốc gia Ba Vì Đầu tiên bắt đầu cuộc hành trình từ sáng nếu bắt đầu từ trung tâm hà nội tới cổng của vườn quốc gia ba vì mất hơn 1 tiếng là tới nơi đầu tiên sẽ tới với vườn xương rồng,