Đền thờ Tản viên Sơn Thánh – Ba Vì Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 21/2/2008. Khu thờ gồm có 3 đền đó là : đền Thượng, đền Trung, đền Hạ. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe ngắn gọn