Nhà trường, phụ huynh đang dự định tổ chức một buổi du lịch kết hợp giữa vui chơi và học tập cho học sinh tiểu học, nhưng chưa biết lựa chọn địa điểm nào và lịch trình của chuyến đi sao cho phù hợp nhất. Hôm nay, chúng tôi sẽ lên một lịch trình tour