Thung lũng Bản Xôi

Thung Lũng Bản Xôi: Về với thiên nhiên, tận hưởng cuộc sống

Giá từ: 399.000 VND

Thời gian: 1 ngày

Phương tiện: ô tô

Tour du lịch Thung lũng Bản Xôi – điểm hẹn cho các tập thể – đoàn thể – cơ quan.

Giá từ: 699.000 VND

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương tiện: ô tô

Tour đi Khu du lịch Thung lũng Bản Xôi

Giá từ: 399.000 VND

Thời gian: 1 ngày

Phương tiện: ô tô

Tour du lịch Thung lũng Bản Xôi – Làng văn hóa 54 dân tộc Việt Nam

Giá từ: 499.000 VND

Thời gian: 1 ngày

Phương tiện: ô tô

094.255.0165